Χειρουργεία του ουρολόγου – ανδρολόγου Αναγνώστου Ιωάννη

Κιρσοκήλη – Μικροχειρουργική πλαστική αποκατάσταση

Turis προστατεκτομή – Αντιμετώπιση υπερπλασίας προστάτη