Δείτε τα τελευταία ουρολογικά νέα, από τον χειρουργό ουρολόγο – ανδρολόγο Αναγνώστου Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη

Turis prostatektomh

Τα αποτελέσματα της TurisII προστατεκτομής Ασθενής 76 ετών μετά από επίσχεση ούρων και τοποθέτηση ουροκαθετήρα…

Προληπτικός έλεγχος προστάτη

Ο προληπτικός έλεγχος του προστάτη είναι απαραίτητος μία φορα ανά έτος μετά την ηλικία των…

Από την συμμετοχή μας στο 18ο συνέδριο της Ελληνο-Γερμανικής Ουρολογικής εταιρείας. Μένουμε κοντά στις εξελίξεις…

Η 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, με πρωτοβουλία της Assisted Conception Taskforce…

Έχει υπολογιστεί ότι 1 στους 20 άνδρες κάτω των 40 ετών, αλλά και 1 στους…

Ακράτεια ούρων από προσπάθεια (Stress Incontinence): Τοποθέτηση ταινίας για την ακράτεια ούρων στις γυναίκες Η…