Βιοψία Όρχεως

Συμπτώματα – Θεραπεία

Ουρολόγος – Ανδρολόγος Θεσσαλονίκη

Τι είναι η βιοψία όρχεως;

Η βιοψία όρχεως είναι η χειρουργική επέμβαση η οποία αποβλέπει στη λήψη ορχικού ιστού για μικρογονιμοποίηση.


Πότε πρέπει να κάνω βιοψία όρχεως;

Η βιοψία όρχεως ενδείκνυται:

 • σε αζωοσπερμικούς ασθενείς (ασθενείς με καθόλου ή ελάχιστα σπερματοζωάρια)
 • Όταν ζητηθεί από τον βιολόγο αναπαραγωγής

 • Ποιά είναι τα αποτελέσματα της ορχικής βιοψίας;

  α) Σε άνδρες με αποφρακτική αζωοσπερμία (σε περίπτωση απόφραξης όπου δεν μπορούν να εξέλθουν τα σπερματοζωάρια)το ποσοστό επιυχίας της μεθόδου αγγίζει το 100%.
  β) Σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία και ιστοπαθολογικές καταστάσεις όρχεως το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται μεταξύ 20-50%.

  Τεχνικές:

  Εφαρμόζονται δύο τεχνικές βιοψίας όρχεων

  • Πολυεστιακή βιοψία όρχεων (TESE)

    Από μια πολύ μικρή τομή στο όσχεο μήκους 1cm, λαμβάνουμε πολλαπλό ιστοτεμάχια όρχεως με σκοπό την αναζήτηση σπερματοζωαρίων. Ο υπερηχοτομογράφος διευκολύνει την επέμβαση διότι δίνει την δυνατότητα ανεύρεσης σπερματοζωαρίων από περιοχές με καλύτερη αιμάτωση.
  • Μικρο-βιοψία όρχεως (micro – TESE)

    Πραγματοποιείται μεγάλη τομή στον όρχι και γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης ορχικού ιστού κατάλληλου για γονιμοποίηση με χρήση μικροσκοπίου.

  Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η παρουσία Βιολόγου αναπαραγωγής. Με την κατάλληλη επεξεργασία του δείγματος θα μπορούμε να έχουμε άμεσα εικόνα για την επιτυχία της επέμβασης και την ανεύρεση ορχικού ιστού.

  Γιατρέ πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση της βιοψίας όρχεως;

  Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1 ώρα και πραγματοποιείται με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Ο ασθενής μετά από κάποιες ώρες εξέρχεται τη κλινικής με κατάλληλες οδηγίες. Μετά από κάποιες ημέρες μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες του.

  Οι επιπλοκές είναι αποκλειστικά τοπικές και συμβαίνουν σε ποσοστό μικρότερο του 2%.

  Ο χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος Αναγνώστου Ιωάννης προβαίνει σε διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, παρέχοντας εξατομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.