Κιρσοκήλη

Συμπτώματα – Διάγνωση – Αντιμετώπιση κιρσοκήλης

Ουρολόγος – Ανδρολόγος Θεσσαλονίκη

Τι είναι η κιρσοκήλη;

Κιρσοκήλη ονομάζεται η ελικοειδής διάταση των φλεβών του όρχεως και πρόκειται για φλεβική ανεπάρκεια, όπως οι κιρσοί στα πόδια. Συνήθως, πιο συχνά παρατηρείται στον αριστερό όρχι και αυτό οφείλεται σε ανατομικούς λόγους.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι φλέβες επιτρέπουν την κίνηση του αίματος από την περιφέρεια του σώματος προς το κέντρο και από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες φλέβες. Η αντίστροφη αυτή κίνηση του αίματος επιτυγχάνεται χάρη σε ειδικές βαλβίδες που έχουν οι φλέβες και δεν επιτρέπουν στο αίμα να κινηθεί προς τα πίσω.

Τι μπορεί να προκαλέσει η κιρσοκήλη;

Σε κάποιους ασθενείς, η κιρσοκήλη μπορεί:

 • Να επηρεάσει το σπέρμα και συνεπώς τη γονιμότητα.
 • Να προκαλέσει ήπια συμπτώματα πόνου ή αισθήματος βάρους ή δυσφορίας στον όρχι.
 • Να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη του όρχεως που πάσχει.

Πώς γίνεται η διάγνωση της κιρσοκήλης;

 • Υποκλινική

  Η διάγνωση γίνεται μόνο με υπερηχογραφικό έλεγχο, χωρίς αυτή να είναι
  ψηλαφητή ή ορατή στη δοκιμασία valsalva (αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης, βήχας, σφήξιμο κοιλιακών τοιχωμάτων).

 • 1ου βαθμού

  Οι διατεταμένες φλέβες ψηλαφώνται στη διαδικασία αύξησης της
  ενδοκοιλιακής πίεσης (δοκιμασία valsalva) αλλά όχι στην ηρεμία.

 • 2ου βαθμού

  Είναι ψηλαφητή και σε κατάσταση ηρεμίας, αλλά δεν είναι ορατή
  μακροσκοπικά (από απόσταση).

 • 3ου βαθμού

  Είναι ορατή και μακροσκοπικά και όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο
  παίρνει τη μορφή «σακούλας με σκουλήκια».

Κιρσοκήλη

Η επιβεβαίωση γίνεται με υπερηχογραφικό έλεγχο (έγχρωμο triplex).


Έχω κιρσοκήλη, πρέπει να την αντιμετωπίσω;

Σε ένα ποσοστό ασθενών, η κιρσοκήλη προκαλεί μια προοδευτική βλάβη των όρχεων, η οποία συνδέεται με υπογονιμότητα. Η χειρουργική αποκατάστασή της μπορεί να είναι αποτελεσματική σε αυτούς τους ασθενείς.

Η κιρσοκήλη πρέπει να θεραπεύεται σε:

  • Παιδιά στα οποία τεκμηριωμένα, με υπερηχογραφικό έλεγχο, φαίνεται πως υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του όρχεως.
  • Σε άντρες με επηρεασμένο σπέρμα, που έχουν κλινική κιρσοκήλη και υπογονιμότητα για 1 τουλάχιστον χρόνο. Η υπογονιμότητα δεν πρέπει να οφείλεται σε άλλους λόγους.
  • Η υποκλινική κιρσοκήλη ΔΕΝ πρέπει να χειρουργείται.

Πώς αντιμετωπίζεται η κιρσοκήλη;

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική. Τον «χρυσό κανόνα» πλέον αποτελεί η μικροχειρουργική απολίνωση των σπερματικών φλεβών, η εκτομή δηλαδή των φλεβών με χρήση μικροσκοπίου.

Πρόκειται για ένα χειρουργείο ημέρας, ο ασθενής δηλαδή μπορεί να φύγει την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο, κατά την διάρκεια του οποίου με την χρήση μικροσκοπίου απολινώνονται οι φλέβες του όρχι, έσω και έξω σπερματικές, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται τραυματισμοί στις αρτηρίες και τα λεμφαγγεία του οργάνου, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο συνηθισμένες επιπλοκές π.χ. την υδροκήλη, την συλλογή υγρού δηλαδή, γύρω από τον όρχι.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η επίσκεψη στον ιατρό σας θεωρείται αναγκαία, με τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Φλέβες στον όρχι
 • Πρήξιμο στον αριστερό ορχι
 • Διόγκωση αριστερού όρχι
 • Σπερματικές φλέβες
 • Ανδρική υπογονιμότητα
 • Ολιγοσπερμία
 • Ασθενοσπερμία
 • Χαμηλή κινητικότητα σπερματοζωαρίων

Η έγκυρη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του χειρουργού ουρολόγου – ανδρολόγου Αναγνώστου Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη. Εξατομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.